Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch thuỷ lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2050.

Ngày 07/10/2015, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 3621/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch thuỷ lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2050.

Ngày 07/10/2015, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 3621/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch thuỷ lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2050.

- Tổng giá trị thực hiện phần công việc tổ chức đấu thầu: Lập Quy hoạch thuỷ lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2050 (bao gồm khảo sát địa hình, thiết kế quy hoạch, mua tài liệu...):  2.751.795.000 đồng.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Phương thức đấu thầu:  Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

- Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam.

Tác giả:

[Trở về]

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)