Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013 (Điều 81 Khoản 4, Điều 83 Khoản 1 và Điều 84 Khoản 2), Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 (Điều 129 Khoản 13), Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 (Điều 95 Khoản 3) của Chính phủ và Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đề nghị Quý cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019 của đơn vị mình. Theo đó, nội dung báo cáo gồm 3 phần, cụ thể như sau:

- Phần I: Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019, theo đề cương hướng dẫn tại Phụ lục 1.

- Phần II: Tổng hợp số liệu về công tác đấu thầu, theo mẫu biểu hướng dẫn tại Phụ lục 2.

- Phần III: Tổng hợp các cơ quan, đơn vị không thực hiện báo cáo hoặc thực hiện nhưng không đảm bảo về thời hạn và nội dung theo yêu cầu theo mẫu biểu hướng dẫn tại Phụ lục 3.

Biểu mẫu báo cáo: Tại đây.

Tác giả: Nguyễn Huy Bình

Nguồn tin: Phòng Thẩm định dự án

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)