Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Tiếp tục triển khai thí điểm đấu thầu qua mạng

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại văn bản số 6591/VPCP-KTN ngày 03 tháng 9 năm 2009, đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Bộ, địa phương, Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty nhà nước tiếp tục triển khai thí điểm đấu thầu qua mạng đến hết năm 2013. Để thực hiện nhiệm vụ được giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 6965/BKHĐT-QLĐT ngày 12 tháng 9 nă

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định đơn vị đầu mối để phối hợp với Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập danh sách tất cả các chủ đầu tư, bên mời thầu trực thuộc gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Quản lý đấu thầu) trước ngày 25 tháng 9 năm 2012; Lập Kế hoạch đào tạo cho tất cả các chủ đầu tư, bên mời thầu trực thuộc để thực hiện đăng ký và tự đăng tải thông tin đấu thầu qua mạng theo hướng dẫn tại Thông tư 17/2010/TT-BKH ngày 22 tháng 7 năm 2010 và Công văn số 8606/BKHĐT-QLĐT ngày 01 tháng 12 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Căn cứ tình hình thực tế và điều kiện của mình để lựa chọn các gói thầu chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi quy mô nhỏ để thực hiện thí điểm đấu thầu qua mạng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương lập kế hoạch thực hiện đấu thầu qua mạng và gửi về Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10 tháng 10 năm 2012 để theo dõi và phối hợp thực hiện. Hệ thống đấu thầu qua mạng thực hiện tại địa chỉ: http://muasamcong.mpi.gov.vn/ và triển khai thí điểm đấu thầu qua mạng từ năm 2009./.
Theo MPI Portal

Tác giả: Diệp Đình Long

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG NAM
Số 222/GP-BC do Cục báo chí ( Bộ văn hoá - thông tin ) cấp ngày 09/08/2006
Điện thoại:02353.810.394 Email:02353.810.396
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)